van Ridder, Beers en Waterman

Ik probeer de stambomen van:

  • Ridder, start bij: Albertus Ridder 1879 en Jansje Hoebe 1885

  • Beers, start bij: Johannes Beers 1889 en Afra Noordeloos 1888

  • Waterman, start bij: Johan Marius Waterman 1919 en Wilhelmina Veronica van der Meer 1919

bij te houden.   

Hoop dat veel familieleden de moeite willen nemen om zoveel aanvullende informatie als mogelijk is door te e-mailen.

Er zijn nog heel wat gegevens te verzamelen, e-mail ze a.u.b. door naar mij. Alvast hartelijk dank.