van Ridder, Beers en Waterman

Ik probeer de stambomen van:

  • Ridder, start bij: Albertus Ridder 1879 en Jansje Hoebe 1885 > Boom Ridder.jpg

  • Beers, start bij: Johannes Beers 1889 en Afra Noordeloos 1888 > Boom Beers.jpg

  • Waterman, start bij: Johan Marius Waterman 1919 en Wilhelmina Veronica van der Meer 1919

 > Boom Waterman.jpg

bij te houden.

 

Dit maak ik met het software programma Pictogramhttps://chronoplexsoftware.com/index.htm (gratis)

 

Hoop dat veel familieleden de moeite willen nemen om zoveel aanvullende informatie als mogelijk is door te e-mailen.

Er zijn nog heel wat gegevens te verzamelen, e-mail ze a.u.b. door naar mij. Alvast hartelijk dank.